Aikido AikikaiEimei DojoNaszym celem jest Twój rozwójZajęcia dla dzieci i młodzieży

Zajęcia te mają na celu wypoczynek i odnowę sił psychofizycznych.

Motoryka w Aikido opiera się wyłącznie na naturalnych ruchach. Nie występują tu żadne nienaturalne, przymuszone ruchy. Biorąc pod uwagę rozwój psychofizyczny dzieci na zajęciach rezygnuje się z ruchów obciążających organizm, jak na przykład dźwignie. Szczególny nacisk zwraca się na ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Podstawowym celem zajęć dla dzieci jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny, zrozumienie powodów i celu starań dla tegoż rozwoju, jako warunek szacunku wobec siebie i wobec innych, doskonalenie uzdolnień oraz sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, zachowanie oraz przywracanie zdrowia, wykształcenie określonych umiejętności.

Aikido AikikaiEimei DojoPasja dla doskonałościZajęcia do osób dorosłych

Celem zajęć Aikido jest również rozwijanie funkcji psychomotorycznej, dydaktycznej, zdrowotnej i relaksacyjnej, doskonalenie ciała oraz wyrobienie takiego zasobu wiedzy, umiejętności, nawyków i postaw, które przejawiać się będą w dążeniu i działaniu na rzecz utrzymania przez całe życie sprawności i zdrowia psychofizycznego.

Video Gallery